Vallning

Arbetsbeskrivning

Australian shepherd utvecklades i västra delarna av Amerika som en ranch- och gårdshund för allomfattande gårdsarbete. Det krävdes en tuff, tålig och mångsidig vallhund med en rejäl arbetsmoral. Vallhundens arbete bestod vanligtvis av att flytta mycket stora fårflockar och nöthjordar mellan sommar- och vinterbete, samla in avstickande nöt från buskage samt flytta boskap i trånga utrymmen så som rännor och fållor. Denna typ av arbeten är fortfarande där Australian Shepherd är som bäst och är mest uppskattad.

Australian shepherd kategorieras som en kroppsvallare eller loose-eyed vallhund. Det är en smidig och självsäker vallhund med pondus. Den har en unik vallstil som skiljer sig från vallhundar med eye, då den arbetar nära djuren med en upprätt stil. Samtidigt som hunden uppvisar dessa utmärkande egenskaper har den förmågan och mångsidigheten att kontrollera alla typer av boskap på ett effektivt och medvetet sätt.

Australian shepherd utmärker sig för sin fallenhet att kontrollera stora och/eller långsamma fårflockar och nöthjordar och är mycket uppskattad för sin överlägsna förmåga att på ett effektivt sätt hantera boskap i trånga utrymmen. Australian shepherd är naturligt kraftfull och intensiv och kan lätt läras att anpassa tryck och avstånd beroende på vilken typ av djur de vallar. Som kroppsvallare uppvisar Australian shepherd vid arbete pendlingar, bett och/eller ett auktoritärt skall men även eye om det behövs för att kontrollera djuren.

Pendling 
Rasens kroppsrörelser är mjuka, balanserade och vägvinnande när den rör sig lätt från sida till sida bakom flocken för att hålla ihop och förflytta den framåt. Det här är en för rasen naturlig rörelse som den kan fortsatta med i timmar.

Bett
Rasen använder bara bett för att flytta motvilliga eller utmanade djur. Det ideala är ett naturligt bett mot boskapens huvud eller hasor, ett lågt bett i hasen för att flytta nötkreatur eller ett bett mot huvudets nos eller panna för att vända ett djur tillbaka till hjorden.

Skall
Rasen kan använda sig av skall för att flytta på boskap eller i en utmanande situation. Skallet är konservativt och det ska vara autoritärt när det används. Medans ett bett bara påverkar ett enskilt djur så kan ett skall påverka en hel flock och det är som mest effektivt när en flock har stannat, som i en trång ränna. Det rastypiska skallet är framförallt användbart när de samlar ihop nötboskap från buskig terräng. 

Eye
​Eftersom rasen är en kroppsvallare/loose-eyes hund, så föredrar de att använda sin autoritäritet och närvaro för att flytta boskap. Men om de blir utmanade kan de använda sig av sitt eye på ett tydligt och medvetet sätt tills utmaningen är över.

Fritt översatt från ASCA’s Working description, 2012

Bildgalleri på några av Sugarwind’s vallande hundar.


SWAS

Swedish Working Australian Shepherd är en ett forum för aussieägare att tillsammans hjälpas åt att utvecklas och visa upp aussiens kapacitet som både arbetshund och tävlingshund inom vallning. Att informera och sprida kunskap om vallning, om vallhundens egenskaper och om rasens arbetssätt ligger i mångas intresse och detta kan vi göra genom föreläsningar och kvalificerad träning av både hundar och förare men även genom att informera genom kanaler som Youtube, artiklar, podcast.

Här kan ni bland annat hitta valpkullar vars föräldradjur har utvärderats inom vallning (inkl. filmklipp på avelsdjuren) samt ett register där men kan söka efter svenskregistrerade hundar av rasen Australian Shepherd som innehar titel eller som tagit pris vid vallhundsprover och/eller tävlingar inom SVAK, ASCA och FCI.

SWAS hemsida – Aussievalldata