Pippis mentaltest

Idag stod det MT på schemat för Pippi. Mycket spännande förstås att se vad som skulle hända under momenten. Lite hum har man ju av vad man har för typ av hund men det är alltid kul att gissa. Den stora frågan var -Har Pippi mognat på sig något sedan MH och kommer visa mindre reaktioner vid tex dumpen? Hon är ju en hund som reagerar snabbt och oftast tanklöst på saker, jag kallar henne reaktiv. Hon är ett krutpaket och explosiv i det mesta. Känslan var ändå att hon hade goda chanser att klara ett MT.

Plats var Bro-Håbo Bk, samma som hennes mamma tidigare gått, även ena domaren och testledare vad desamma. Sista hunden ut och fortfarande riktigt varmt, tempen var väl en bit över 20 grader.

Samarbete lek, föremål/förare: 5, Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek

Samarbete lek, föremål/testledare: 5, Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek

Gripa Ta tag 5 m: 3, Griper direkt men ej med hela munnen

Gripa ta tag 40 m: 3, Griper direkt men ej med hela munnen

Gripa hålla 5 m: 2, Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Gripa hålla 40 m: 2, Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Gripa slita dra 5m: 2, Håller men drar ej emot

Gripa slita dra 40m: 2, Håller men drar ej emot

Förföljande: 5, Startar med hög fart målinriktad

Förföljande gripande: 5, Griper direkt. Behåller föremålet

Uthållighet: 2 Jobbar mindre än 30 sek

Socialsjälvsäkerhet: 5 Är socialt säker i alla situationer

Social nyfikenhet: 5, Normalt nyfiken när anledning finns

Socialt samspel: 3, Svarar på lek och lekinviter

Handlingsförmåga: 3, Löser uppgifter i de flesta situationer

Anpassningsförmåga: 5, Anpassar intensiteten i testsituationerna

Koncentration: 3, I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer

Avreaktion: 3, Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer

Minnesbilder: 3, Visar minnesbilder med enstaka undvikande beteenden

Rädsla: 3, Viss rädsla. Undanmanöver- avståndstagande

Aggressivitet: 5. Visar måttlig aggression

Nyfikenhet: 3. Går fram med hjälp

Skott: 4. Kontroll vid flera skott

Poäng del 1 107

Poäng del 2 320

Totalt 427 poäng

 

Måste säga att Pippi visade upp sig som den hund hon är. Allt stämmer väldigt bra in på henne. Socialt trygg, leklust där hon aldrig leker själv med föremål utan alltid bjuder till kamp. Men hon har inget fast grepp. Kul att hon jagade lilla bytet denna gången för det gjorde hon inte på MH och det tyckte jag var lite konstigt då. Reagerar på sakerna i skogsdelen och löser det med hjälp av att jag går fram. Ja och hon visade mycket mindre reaktion nu på dumpen, tror hon bara gjorde en undanmanöver till skillnad från MH då hon flydde låångt och fort. Hon var tuffare mot kälken än vad jag trodde att hon skulle vara. På skotten kan hon fortfarande inte låta bli att kolla ganska intensivt åt skotthållet. Jag är glad att hon håller tyst alla fall.

Så då har vi fixat tredje titeln detta året på hennes namn:-D

Tack till publiken/fancluben får vi också säga. Så hoppas jag att Maja fick allting att fastna på film.