Kennelns utmärkelser

Korningsdiplom – Uppfödare
Sugarwind’s kennel innehar 2 korningsdiplom, totalt över 20 korade avkommor. 

Korningsdiplom – Avelstikar
Real Sugar Celtic – Tijah (2 diplom)
Sugarwind’s Berried Treasure – Gin (1 diplom)

Korningsdiplom – Avelshanar
Sugarwind’s A Great Warrior – Link (1 diplom)


Korningsdiplom

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. För att kunna söka och erhålla korningsdiplomet måste avkommorna ha godkänt resultat från MT2007 och godkänd exteriörbeskrivning. Diplomet söks via ansökningsformulär på hemsidan.

Observera att för att en hund ska få titeln korad registrerad hos Svenska Kennelklubben måste hunden också ha godkänt resultat från MT2007 och från exteriörbeskrivning gjord då hunden är 18 månader eller äldre.

Bruksavelspris

Bruksavelspriset instiftades år 1956 och ärett erkännande åt de hundar, som visat sigvara goda nedärvare och har haft stor betydelseför aveln av goda bruksdjur. Bruksavelsprisetutdelas endast en gång till varjeavelsdjur, och som bevis för utmärkelsenutfärdar SKK ett diplom.

  • Avelshund får tillgodoräkna sig poäng förhögst 15 avkommor. Minimipoäng 50.
  • Avelstik får tillgodoräkna sig poäng förhögst 8 avkommor. Minimipoäng 25.

Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriternaska ha erövrats i Sverige och endasten merit per avkomma får räknas.

Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållitlägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömningi officiell klass på utställning i Sverigeeller godkänd exteriörbeskrivning vid officiellkorning eller godkänt vallhundsprov (gällerendast working kelpie och border collie).

Bruksuppfödarpris

Bruksuppfödarpriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sigpå bruks-/jaktprov. Bruksuppfödarpris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

  • Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då inte tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
  • Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35. Poängen beräknas efter fastställd tabell.

Meriternaska ha erövrats i Sverige, och endasten merit per hund får räknas.

Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst sufficient eller 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning i Sverige eller godkänd exteriörbeskrivning vid officiell korning eller godkänt vallhundsprov (gäller endast working kelpie och border collie).