Hem Om oss Mina hundar Valpar Kullar Fakta Aktiviteter Blogg Länkar Gästbok

Tillbaka

Lp 1 Lp 2 Lp 3 TJH(FM) SE UCH KORAD GK VALLH PR RLD N Real Sugar Celtic


Mentalbeskrivning och Mentaltestprotokoll Fakta Om Tijah MH/MT Resultat

 

MENTALBESKRIVNING

Tijah genomförde MH 16 månader gammal tillsammans med de flesta kullsyskonen.

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,4 3,4 0,0
Aggressivitet 2,0 2,1 -0,1
Socialitet 4,0 3,6 0,4
Jaktintresse 1,8 2,5 -0,7
Lekfullhet 4,0 3,4 0,6


MENTALTEST

Summa: 481 poäng.

Betyg: Väl Godkänd

21/10 -07 Bro-Håbo BK

Korad 2 år och 4 månader gammal

 

 

1

2

3

4

5

Samarbete

Föremål/ förare

2

 

Leker ej/ leker själv/ kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från föraren

Leker själv- men kommer efter uppmaning

Tijah

Leker själv- men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/ kamp

Samarbete

Föremål/ TL

4

Leker ej/ leker själv/ kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från testledaren

Leker själv- men kommer efter uppmaning

Leker själv men kommer tillbaka

Tijah

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Gripa

ta tag 5 m

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Tijah

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper med hela munnen, hög fart och intensitet

Ta tag 40 m

3

 

 

 

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Tijah

 

Gripa

Hålla i 5 m

3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepande gånger

Tuggar/byter tag vid något enstaka tillfälle

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar bett 1ggr som bibehålls

Tijah

Hålla i 40 m

4

 

 

 

 

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar bett 1ggr som bibehålls

Tijah

Gripa

Slita/ dra 5m

2

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Håller men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Drar emot tills testledaren släpper

Tijah

Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper. Alt intesivt ruskande

Slita/ dra 40 m

2

 

 

 

 

Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper. Alt intesivt ruskande

Tijah

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan

Startar men avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Tijah

Startar tveksamt eller håller låg fart. kan öka farten efterhand, fullföljer

Startar med hög fart- målinriktad

Förföljande

Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

Tijah

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Tijah

Jobbar i 60 sekunder

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

Social självsäkerhet

10

Ängslig, osäker, går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer

Socialt säker i alla situationer

Tijah

Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns

Tijah

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt på lek & lekinviter- kan avbryta

Tijah

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Handlings-förmåga

10

Försöker inte lösa problemen

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer

Löser uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Tijah

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Anpassnings-förmåga

10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Tijah

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Tijah

Oavbruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt. tar mkt lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i fler situationer alt lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Tijah

Avreagerar snabbt i alla situationer

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Visar fler minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Tijah

Rädsla

4

Flyr i de flesta test situationer alt. blir passiv

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Tijah

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/ visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar liten

Aggression

Tijah

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Nyfikenhet

8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Tijah

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll vid första skottet

Tijah