Home About Us My Dogs Puppies Litters Activities Blogg Links Guestbook

Back

Litter 1

Born 13 september 2008
5 male 3 bitches

The result 

Litter 1 Sex/Color/Tail/Bite Health Mental Working Obediance Agility Show Working Herding
A True Friend
Vegas
Male
Black, white and tan
Long tail

Complete scissor bite
Eyes
Clear-puppy
CEA/CH -Normal
HSF4 clear

HD A / ED 0

Known mental status

Passed mentaltest KORAD 424p

Tracking CHAMPION

SE BCH

Nordic Style Cacib

LP 1
LP 2

LP 3

SE LCH

Agilitycl 2

Jumpcl 2

Puppyclass
HP(Prize of hounor)

Exellent CK

SAR
GK intr prov

Gk Delprov 1

TJH(FM)

Training

ASCA STDs

A Working Soldier
Wilson
Male
Black, white and tan

Long tail
Complete scissor bite

Eyes
Clear-puppy
CEA/CH -Normal
HSF4 clear

HD A / ED 0

Known mental status

Passed mentaltest KORAD 456p

Tracking
apporoved to highest class

Search approved to highest class

 

SE LCH  

Puppyclass
HP(Prize of hounor)

Exellent

  Training
A Secret Wepond
Gizmo
Male
Black, white
Long tail
Complete scissor bite
Eyes
Clear-puppy
CEA/CH -Normal
HSF4 clear

HD B / ED 0

Known mental status   LP1   Openclass
Exellent
   
A Real Legend
Prins
Male
Black, white and tan

Long tail
Miss one P1, scissor bite

Eyes
Clear-puppy
CEA/CH -Normal

HSF4 clear

HD B/C ED 0

Known mental status    

Jumpcl 2

Agilitycl 2

Puppyclass
BIG-1

Juniorcl
very good

  Training
A Great Warrior
Link
Male
Blue merle white and tan
Long tail
Complete scissor bite
Eyes
Clear-puppy and adult -11
CEA/CH -Normal
HSF4 clear
MDR1+/+

HD B / ED 0

Known mental status

Passed mentaltest KORAD 458p

Tracking
apporoved to lower class

Search apporved to highest class

LP1
LP2
LP3

SE LCH

Agilitycl 2
1 stick

Jump cl 3

Puppyclass
BIG-2

Workingclass
Exellent CK Reserv CERT

SAR
GK intr prov

Gk Delprov 1

GK VALLH PR (swedish border collie herding test)

ASCA WTCH

A Wild Thing
Thing
Bitch
Black, white

Long tail
Complete scissor bite
Eyes
Clear-puppy abd adult -12
CEA/CH -Normal
HSF4 clear

HD A / ED 0

Known mental status

Passed mentaltest KORAD 447p

Tracking
apporoved to higher class
1:st prize cl 3  

Puppyclass
BOS

Exellent

Militarydog
TJH(FM)

OTDs STDd

1 leg open ducks

A Little Bit More
Trolla
Bitch
Black, white

Long tail
Complete scissor bite
Eyes
Clear-puppy
CEA/CH -Normal
HSF4 clear

HD A / ED 0

Known mental status Tracking
apporoved to higher class
LP 3  

Puppyclass BOS

Exellent

   
A Little Wannabe
Crozza
Bitch
Black, white

Long tail
Complete scissor bite
Eyes
Clear-puppy
CEA/CH -Normal

HSF4 clear

HD A / ED 0

Known mental status Tracking
passed starters class
  Agility and Jumpcl 3
    Training

 

Mental status

Father Ozzy known mental status 05.08.20, 16 month old
Mother Tijah known mental status 06.10.21, 16 month old

Prins known mental status 09.10.03, 12 month old
Vegas och Link known mental status 09.10.18, 13 month old
Trolla known mental status 10.04.11. 19 month old
Crozza known mental status 10.04.18. 19 month old
Thing known mental status 10.05.08. 19 month old
Wilson known mental status 10.09.11. 23 month old
Gizmo known mental status 10.09.11. 23 month old

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Vegas

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Ozzy Tijah Prins Link Trolla Crozza Thing Wilson Gizmo

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Prins Vegas Trolla Thing Wilson

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Ozzy Tijah Link Crozza Gizmo

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Crozza

Accepterar hanteringen.

Link Vegas Trolla Thing Wilson

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Ozzy Tijah Prins Gizmo

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker inte,men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Thing

Startar snabbt, leker aktivt.

Ozzy Tijah Prins Trolla Crozza

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

Vegas Link Wilson Gizmo

2b LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Prins

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Trolla Thing

Griper direkt med hela munnen.

Ozzy Tijah Vegas Link Crozza Gizmo

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Wilson

2c LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Prins Crozza

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.

Thing Wilson Gizmo

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Ozzy

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

Tijah Vegas Link Trolla

3a FÖRFÖLJANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Startar inte.

Thing*12 Gizmo

Startar, men avbryter.

Tijah *2 Prins*1

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Tijah* 1 Prins*2 Link*2

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Ozzy*12 Vegas*1 Link*1 Trolla*2 Crozza *1*2 Wilson *1 *2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Vegas*2

3b GRIPANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram

Tijah*12 Prins*1 Vegas*2 Link*2 Crozza*1 Thing*12 Gizmo

Griper inte, nosar på föremålet. 1:a

Ozzy*1 Prins*2 Vegas*1 Link*1 Trolla*2 Crozza*2Wilson*1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 2:a

Ozzy*2 Wilson*2

Gripar direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Tijah Trolla Crozza:

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Ozzy Vegas Link Thing

Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.

Prins Wilson Gizmo

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Prins

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Ozzy Tijah Link Trolla Crozza Thing Wilson Gizmo

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Vegas

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Tijah Prins Vegas Link Thing Wilson Gizmo

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Trolla

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteende under momentets första del.

Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.

Ozzy Crozza

5c AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Ozzy Tijah Crozza

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Trolla Thing Gizmo

Går fram till den dolda men talande figuranten

Prins Vegas Link

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Wilson

5d AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Ozzy Tijah Crozza

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Prins Thing Wilson Gizmo

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Trolla

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Vegas Link

5e AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Ozzy Tijah Crozza

Blir aktiv, men avbryter.

Thing Wilson

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Link Trolla Gizmo

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Prins

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Vegas

6a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Link Gizmo

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Tijah Vegas Trolla Crozza Thing Wilson

Flyr högst 5 meter

Ozzy Prins

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Prins Link Trolla ThingWilson Gizmo

Visar enstaka hotbeteende.

Tijah Vegas

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Ozzy Crozza

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Ozzy Crozza Thing

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Gizmo

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Prins Vegas

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Tijah

Går fram till overallen utan hjälp

Link Trolla Wilson

6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ozzy Vegas Link Trolla Wilson Gizmo

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Tijah

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Prins

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Thing

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

Crozza

6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Trolla Thing Wilson

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Ozzy Tijah

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Prins Vegas Link Crozza Gizmo

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .

7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Crozza

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Ozzy Vegas Link Trolla Wilson Gizmo

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter.

Tijah Prins Thing

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Prins

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Ozzy Tijah Vegas Thing

Går fram till skramlet utan hjälp.

Link Trolla Crozza Wilson Gizmo

7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ozzy Link Trolla Crozza Wilson Gizmo

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Tijah Prins Vegas Thing

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Vegas Trolla Thing Gizmo

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Ozzy Tijah Crozza Wilson

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.

Prins Link

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .

8a SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Visar enstaka hotbeteende.

Prins Thing Wilson Gizmo

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Ozzy Tijah Trolla Crozza

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Vegas Link

Visar hotbeteende och flera attacker.

8b SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökens då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

Ozzy Prins Thing

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott

Tijah Vegas Link Trolla Gizmo

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

Crozza Wilson

8c SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Wilson

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Tijah Trolla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Gizmo

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Vegas Link Thing

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

Ozzy Prins Crozza

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Ozzy Prins Link Crozza

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Vegas Thing

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Tijah Trolla Gizmo

Går fram till fig. utan hjälp.

Wilson

8E SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Ozzy Vegas Link Thing Gizmo

Tar själv kontakt med figuranten.

Tijah Prins Trolla Crozza Wilson

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a LEK 2 Leklust

Lekr ej.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Thing

Startar snabbt, leker aktivt.

Ozzy Tijah Prins Vegas LinkTrolla Crozza

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Wilson Gizmo

9b LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Tijah Prins Vegas Link Trolla

Griper direkt med hela munnen.

Ozzy Crozza Thing Gizmo

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Wilson

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Ozzy Tijah Vegas Link Trolla Crozza Wilson

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Prins Thing Gizmo

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

Pedigree

KORAD(375p)
Blue Wingfire's A Touch Of Hous

HD: A ED: ua. Ögon ua. GK elit spår. 1:a lydkl3
OptiGen DNA-testad- CEA/CH-Normal HSF4 clear

Honkytonk Houston Of Gearhart

HD: FCI B1 ED: ua

WTCH Mistrettas Bandito Ballou RTDsc CD, DNA-VP

OFA Exellent

Mistrettas Shadow Hawk DNA-CPOFA Exellent

Mistrettas Mountain Flower DNA-CP OFA Exellent

Can-Am's Calais Of Mistretta

OFA Exellent

WTCH Mistrettas Painted Lizard RTDs, DNA-CPOFA Exellent

Mistrettas Calico Minx OFA Exellent

KORAD(209p) Lp3 SLCH SUCH
Crofter Holding's Blue Wing

HD: ua ED: ua. Certp i elit spår.

FINUCH Dancing Skies Amigo

HD: ua

Leatherneck Apache Warrior

Hodge's Tena Rosey

FINUCH Lp 1
Bluefire's Ice Dancer DNA-CP

HD:ua ED:ua

Bearjay's Mickey HD: ua

Bluefire's Little Fire Dancer HD: ua

Lp 1 Lp 2 Lp 3 TJH(FM) SUCH KORAD(481p)
Real Sugar Celtic

HD: A ED: ua Ögon ua. Uppfl till högre spår. Ag kl3. Lyd Elitkl.
Optigen DNA- testad - CEA/CH -Normal, PRA -Normal HSF4 clear MDR1+/+

Lp 2 KORAD(131p) SUCH
Windedos Master Mind

HD:A/B ED:ua. Gk högre spår. Lyd elitkl

Lp 1 Lp 2 The Mad Hatter Of Imagineer sCGC STDs 1 leg OTDs STDd

HD:A ED:ua. 3 cert. Uppfl till lägre sök.

CH
Imagineer's Dreamcatcher STDsc

Eagle Creek's Prima Donna DNA-CP, OA, NAJ, RV-O. JV-O, GV-N, OAC-V, OJC-V and NGC-V (2 legs OAJ)

Fairoaks Amaretto

HD:A ED:ua. Cert. OFA Exellent (USA)

Fairoaks Atreyu STDd OTDsc (1 leg ATDc, 1 leg ATDs) OFA Good.

Boot Hill's Ronita Of Fairoaks

Sugargum Star Performer

HD A ED ua. 4 cert. Korningsdiplom

AUCH USCH ASCA CH
Moonstruck's Star Slayer

USCH
Bishop's Echo Of Calais

Moonstrucks Jumpin For Jo-Ee

AUCH
Colorado Life Inthe Fastlane

USCH ASCA CH
Winterhaven Colorado Arcadian

USCH
Somercrest Swingnat Ramblewood