Hem Om oss Mina hundar Valpar Kullar Fakta Aktiviteter Blogg Länkar Gästbok

Tillbaka

KULL 6

7 st, 4 tikar och 3 hanar födda 29 november.

Resultat

Kull 6 Kön/Färg/Svans/Bett Hälsa Mental Bruks Lydnad Agility Utställning Övrigt Vallning

Sugarwind's Red Bear

Tyzon

Hane
Röd och vit
Lång
Valpbett
HD B ED ua Känd mental status            

Sugarwind's Red Warrior

Rudy

Hane
Röd och vit
Lång
Valpbett
  Känd mental status            

Sugarwind's Spotted Tail

Raffe

Hane
Red merle och vit
Lång
Saxbett
HD B ED ua Känd mental status         RLD N  

Sugarwind's Indian Summer

Lea

Tik
Red merle och vit
Lång
Valpbett
               

Sugarwind's Cherokee

Prim

Tik
Röd och vit
Lång
Valpbett
  Känd mental status Appellklass spår godkänd      

NW1 TSM

RLD N

 

Sugarwind's Comanche Princess

Kira

Tik
Röd och vit
Lång
Saxbett, saknar en p2
HD A ED ua Känd mental status
KORAD 562p

Lägre spår uppfl

Elitklass sök gk

LP 1

LD 1

    SE VCH
RLD N RLD F RLD A RLD M SE(RALLY)CH
 

Sugarwind's Dreamcatcher

Pi

Tik
Red merle och vit
Lång
Valpbett
HD A ED ua

Känd mental status

Godkänt MT 478p

 

Startklass LD

 

Valp HP BIR BIG-2

Very good

RLD N RLD F RLD A RLD M SE(RALLY)CH  

Stamtavla

KORAD
Black Zone's Comanche Warrior

HD A ED ua ögon ua (PPM iris iris) Agility cert MT 427p. DM clear

SE UCH SE LCH WTCH
Crofter Holding's Sueno Con Ovejas
HD B ED ua ögon ua. MDR1+/+. Cert elit spår. Elit sök.
HOF sire WTCH Lasrocosa Rodeoromeo Of Car DNA-CP OFA good Lasrocosa Rejoneador
Las Rocosa Belle Of The Ball
HOF dam Los Suenos Legends Of Belles DNA-VP HD A ED ua HOF WTCH Shope's Goodnight Bandit CDX RTDcs
HOF Private Stoc's Manzanita
KORAD LPI
Windsor's Beautiful Girl
HD B ED ua ögon ua. MT 445p DNA-VP
Windsor's Bad Boy OTDs ATDd certified service dog DNA-VP Hangin' Tree Black Bear PATDc RTDcs
CH Silver Sliver Of Windsor STDd
WTCH Diamond S Dox Sidkick RTDs WTCH Hangin' Tree Dude PATDcs RD
Forty-Five Ranch Blackberry Brandy

 

LP 1 LP 2 KORAD RLD F
Sugarwind's Berried Treasure

HD A /ED ua, ögon ua

HSF4, CEA, prcd-PRA, CMR1, DM, all clear. Uppfl till högre spår, MT 511p, utställd very good.

KORAD Helylles Snusmumrik

HD: A Ögon ua. HSF4+/+ MDR1+/?

WTCH Winslide's Phantom Warrior Eli DNA-VP PATDcs RTDcs OFTDs CDX HTAD I-g CGC HD OFA Exellent, Ögon ua, HSF4 clear, MDR1+/+ HOF WTCH HTCH Twin Oaks Winslow Breeze DNA-VP CDX PATDcs RTDcs JS-N RS-N RV-O HRDIIIs, HTDIIIsd, HXAsd
ASCA National Finals Champion (sheep and ducks 2004, cattle 2005)HD OFA Good, ögon ua, HSF4 clear MDR1+/+
WTCH Twin Oaks Toluca Star Rockin'B DNA-VP

GK VALLH PR
El Merino's Sámi Muste

HD:A ED:ua Ögon ua. HSF4 clear. MDR1+/-. Gk vallhunds prov, 3:pris ÖK får. Appell spår uppfl

WTCH Crown Point Ace Of Spades Hi, RDcs RTD cs PATDcs, terapihundcertifikat

El Merino's Hot Stuff

HD ua ED ua Ögon ua

Lp 1 Lp 2 Lp 3 TJH(FM) SUCH KORAD(481p) GK VALLH PR RLD N
Real Sugar Celtic OTDs STDdc

HD: A ED: ua Ögon ua. Uppfl elitspår och gk högre sök. Ag kl3. Lyd Elitkl.
Optigen DNA- testad - CEA/CH -Normal, PRA -Normal HSF4 clear MDR1+/+

Lp 2 KORAD(131p) SUCH
Windedos Master MindHD:A/B ED:ua. Gk högre spår. Lyd elitkl

Lp 1 Lp 2 The Mad Hatter Of Imagineer sCGC STDs 1 leg OTDs STDd

HD:A ED:ua. 3 cert. Uppfl till lägre sök.

Fairoaks Amaretto HD:A ED:ua. Cert. OFA Exellent (USA)

Sugargum Star Performer
HD A ED ua. 4 cert.

AUCH USCH ASCA CH
Moonstruck's Star Slayer
AUCH
Colorado Life Inthe Fastlane

 

Mentalbeskrivningsprotokoll

Spiro
Gin
Raffe

Pi
Kira
Tyzon
Rudy
Prim


 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Prim

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Gin Spiro Raffe Pi Kira Tyzon

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

Rudy

1b KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Pi Kira Rudy Prim

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Gin Spiro Raffe Tyzon

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Pi

Accepterar hanteringen.

Raffe Tyzon Rudy Prim

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Gin Spiro Kira

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker inte,men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Pi

Startar snabbt, leker aktivt.

Gin Spiro Raffe Kira Tyzon Rudy

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

Prim

2b LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

 

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Gin Raffe Pi

Griper direkt med hela munnen.

Spiro Kira Tyzon Rudy

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Prim

2c LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.

Raffe Tyzon Rudy

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Gin Pi Kira

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

Spiro Prim

3a FÖRFÖLJANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Startar inte.

Spiro Rudy*2

Startar, men avbryter.

Raffe Pi*1 Kira*1 Tyzon*1 Rudy*1 Prim*2

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Kira*2 Tyzon*2

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Gin*1*2 Pi*2 Prim*1

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b GRIPANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram

Spiro Raffe Pi*1 Kira*1 Tyzon*1 Rudy*12 Prim*12

Griper inte, nosar på föremålet.

Gin*1*2 Kira*2 Tyzon*2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Pi*2

Gripar direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Pi Kira Prim

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Spiro Tyzon Rudy

Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.

Gin Raffe

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Rudy

Kontroll, avbrott förekommer.

Gin Spiro Raffe

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Pi Kira Tyzon Prim

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Gin Spiro Raffe Pi Tyzon Rudy Prim

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Kira

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteende under momentets första del.

Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.

 

5c AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Raffe Pi Rudy

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Kira

Går fram till den dolda men talande figuranten

 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Spiro Tyzon

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Gin Prim

5d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Raffe Pi Rudy

Leker inte, men visar intresse.

Kira

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Prim

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Tyzon

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Gin Spiro

5e AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Raffe Pi Rudy

Blir aktiv, men avbryter.

Kira Prim

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Gin Spiro Tyzon

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gin Spiro Tyzon

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Pi Kira

 

Flyr högst 5 meter

Raffe Rudy Prim

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Rudy

Visar enstaka hotbeteende.

Kira Tyzon

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Gin Spiro Pi Prim

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Raffe

Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Rudy Prim

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Spiro Raffe Pi Tyzon

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Gin

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till overallen utan hjälp

Kira

6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Spiro Pi Kira

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Gin Tyzon

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Rudy

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Raffe

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

Prim

6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Spiro Kira Rudy Prim

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Tyzon

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Gin Raffe Pi

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .

7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Kira Tyzon

Hukar sig och stannar.

Gin Pi Rudy

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Spiro Raffe

Flyr högst 5 meter

 

Flyr mer än 5 meter.

 

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Spiro Rudy

Går fram till skramlet utan hjälp.

Gin Raffe Pi Kira Tyzon

7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gin Spiro Pi Kira Tyzon Rudy

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Raffe

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Gin Spiro Tyzon

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Raffe Pi Kira

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.Rudy

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .

8a SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

 

Visar enstaka hotbeteende.

Tyzon Rudy

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Gin Spiro Pi Kira

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och flera attacker.

Raffe

8b SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökens då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

Kira

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott

Gin Spiro Raffe Pi Rudy

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

Tyzon

8c SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Kira Tyzon

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Raffe

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Rudy

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

Gin Spiro Pi

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Raffe Pi

 

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Gin Spiro Rudy

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Kira Tyzon

Går fram till fig. utan hjälp.

 

8E SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.

 

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Raffe

Besvarar kontakten från figuranten.

Pi Rudy

Tar själv kontakt med figuranten.

Gin Spiro Kira Tyzon

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9a LEK 2 Leklust

Lekr ej.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Pi

Startar snabbt, leker aktivt.

Gin Spiro Raffe Tyzon Rudy

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Kira

9b LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

 

Griper direkt med hela munnen.

Gin Raffe Pi Kira Tyzon Rudy

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Spiro

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Gin Spiro Raffe Pi Kira Tyzon

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Rudy

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.