Hem Om oss Mina hundar Valpar Kullar Fakta Aktiviteter Blogg Länkar Gästbok

Tillbaka

KULL 5

Födda 10 januari 2015

Resultat

Kull 5 Kön/Färg/Svans/Bett Hälsa Mental Bruks Lydnad Agility Utställning   Vallning

Sugarwind's Gemstone

Hane
Red merle vit & tan

Lång svans

Fulltandat saxbett

Öga ua

HD A ED ua

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

KORAD

Valpklass HP BIR

Gk anlagsklass viltspår

Sugarwind's Gold

Hane
Röd vit & tan

Lång svans

Öga ua

HD A ED ua
LTV 3 SP0 (clear) VA1 (lindrig)

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

Sugarwind's Blingbling

Hane
Röd vit & tan

Lång svans

Öga ua

HD B ED ua

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

KORAD 515p VG

Sugarwind's Diamond

Tik
Röd vit & tan

Lång svans

Öga ua

HD A ED ua

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

KORAD

Appell spår gk

Valpklass HP

Ökl Good

SE VCH RLD N RLD F

Sugarwind's Ruby

Tik
Röd vit & tan

Lång svans

Öga ua

HD A ED ua

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

Sugarwind's Pearl

Tik
Red merle vit & tan
Lång svans

Öga ua

HD A ED ua

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

KORAD 414p

Valpklass HP

Sugarwind's Jewel

Tik
Red merle vit & tan
Lång svans

Öga ua

HD B ED ua

DNA: DM N/N
CEA: clear, HSF4 clear
prcd PRA clear

Känd mental status

Godkänt MT 461p

Appellklass rapport uppfl

LP 1

Nya Kl 1 1 a pris

RLD N

Stamtavla

Crown Point S Bar L Interception OTDsdc DNA-VP

HD A1 / ED 0, Ögon ua, MDR1 fri HSF4 fri, CMR1 fri , DM fri, CEA/CH fri, prcd-PRA fri

Crown Point Red Jacks R Wild DNA-VP

OFA good

HOF WTCH Crown Point Stonewall Jackson RD DNA-CP

OFA good

Crown Point Kemo Sabe DNA-CP
OFA good
HOF Crown Point KK Khyan DNA-CP

Crown Point Pose DNA-VP

OFA good

ASCA CH Crown Point Mick DNA-CP
Crown Point Suki DNA-CP

W Lazy J J2 Crown Point Frankie DNA-VP

OFA good

HOF WTCH Crown Point Red Baron W Lazy J PATDsc RTDsc DNA-VP

OFA good 1997 ASCA Champion Cattle Dog & Finals High Combined
1998 & 1999 ASCA Nationals Trial High Combined
2001 ASCA Champion Duck Dog

HOF WTCH Bar LW Inspired Blues
HOF Crown Point Fire Starter

WTCH Lor A Golden Zephyr of J2 RD CD DNA-CP

OFA good

Lor A Yukons Denali
Lor A Star Blu Lady Quinn

 

LP 1 Sugarwind's Berried Treasure

HD A /ED ua, ögon ua

HSF4 clear. Uppfl till lägre spår, LP1. Godkänt MT 511p.

KORAD Helylles Snusmumrik

HD: A Ögon ua. HSF4+/+ MDR1+/?

WTCH Winslide's Phantom Warrior Eli DNA-VP PATDcs RTDcs OFTDs CDX HTAD I-g CGC HD OFA Exellent, Ögon ua, HSF4 clear, MDR1+/+ HOF WTCH HTCH Twin Oaks Winslow Breeze DNA-VP CDX PATDcs RTDcs JS-N RS-N RV-O HRDIIIs, HTDIIIsd, HXAsd
ASCA National Finals Champion (sheep and ducks 2004, cattle 2005)HD OFA Good, ögon ua, HSF4 clear MDR1+/+
WTCH Twin Oaks Toluca Star Rockin'B DNA-VP

GK VALLH PR
El Merino's Sámi Muste

HD:A ED:ua Ögon ua. HSF4 clear. MDR1+/-. Gk vallhunds prov, 3:pris ÖK får. Appell spår uppfl

WTCH Crown Point Ace Of Spades Hi, RDcs RTD cs PATDcs, terapihundcertifikat

El Merino's Hot Stuff

HD ua ED ua Ögon ua

Lp 1 Lp 2 Lp 3 TJH(FM) SUCH KORAD(481p) GK VALLH PR
Real Sugar Celtic OTDs STDdc

HD: A ED: ua Ögon ua. Gk högre spår och sök. Ag kl3. Lyd Elitkl.
Optigen DNA- testad - CEA/CH -Normal, PRA -Normal HSF4 clear MDR1+/+

Lp 2 KORAD(131p) SUCH
Windedos Master MindHD:A/B ED:ua. Gk högre spår. Lyd elitkl

Lp 1 Lp 2 The Mad Hatter Of Imagineer sCGC STDs 1 leg OTDs STDd

HD:A ED:ua. 3 cert. Uppfl till lägre sök.

Fairoaks Amaretto HD:A ED:ua. Cert. OFA Exellent (USA)

Sugargum Star Performer
HD A ED ua. 4 cert.

AUCH USCH ASCA CH
Moonstruck's Star Slayer
AUCH
Colorado Life Inthe Fastlane

 

Mentalbeskrivningsprotokoll

Fader: Utländsk ej MH
Moder: Gin
Jem, känd mental status 2016-05-29
Pietu, känd mental status 2016-05-29

Trakl, känd mental status 2016-05-29
Dina, känd mental status 2016-05-21
Vilda, känd mental status 2016-05-29
Iza, känd mental status 2016-05-29
Curry, känd mental status 2016-05-29

--

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

 

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Gin, Jem Pietu Trakl Vilda Iza Curry

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

Dina

1b KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Jem Pietu Vilda

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Gin Trakl Iza Curry Dina

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Accepterar hanteringen.

Vilda Iza

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Gin, Jem Pietu Trakl Curry Dina

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker inte,men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

Startar snabbt, leker aktivt.

Gin, Jem Pietu Trakl Vilda Iza Curry

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

Dina

2b LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

 

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Gin Vilda Curry Dina

Griper direkt med hela munnen.

Pietu Trakl Iza

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Jem

2c LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Dina

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.

Trakl Vilda

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Gin, Jem Pietu Iza

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

Curry

3a FÖRFÖLJANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Startar inte.

Pietu*12 Vilda*2 Iza*2

Startar, men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Vilda*1

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Gin*12 Jem*12Trakl*12 Iza*1 Curry*12 Dina*12

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b GRIPANDE

*1 Försök 1

*2 Försök 2

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram

Pietu*12 Vilda*2 Iza*2

Griper inte, nosar på föremålet.

Gin*12 Jem*12Vilda*1 Iza*1 Curry*12 Dina*12

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Trakl*1

Gripar direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Trakl*2

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Jem Vilda Iza Curry

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Trakl

Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.

Gin Pietu Dina

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Gin Curry

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Jem Pietu Trakl Iza Dina

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Vilda

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Gin Jem Iza Curry Dina

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.

Pietu Trakl Vilda

Visar flera hotbeteende under momentets första del.

Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.

 

5c AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Pietu

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Trakl Vilda Curry

Går fram till den dolda men talande figuranten

Iza

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Gin Jem Dina

5d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Pietu

Leker inte, men visar intresse.

Curry

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Jem Vilda Dina

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Trakl Iza

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Gin

5e AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Pietu Curry

Blir aktiv, men avbryter.

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Gin Trakl Vilda

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Jem Iza

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Dina

6a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gin Jem Pietu Trakl Dina

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Vilda Curry

Flyr högst 5 meter

Iza

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Trakl Iza

Visar enstaka hotbeteende.

Jem Vilda Curry Dina

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Gin Pietu

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Pietu Curry

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Gin Jem

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Vilda Dina

Går fram till overallen utan hjälp

Trakl Iza

6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Jem Pietu Trakl Vilda Curry Dina

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Gin

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Iza

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Jem Pietu Trakl Iza Dina

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Gin Vilda Curry

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .

7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Jem Dina

Hukar sig och stannar.

Gin

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Pietu Trakl Vilda Curry

Flyr högst 5 meter

Iza

Flyr mer än 5 meter.

 

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

Gin Jem Pietu Trakl Vilda Iza Curry Dina

7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gin Jem Pietu Trakl Vilda Curry Dina

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Iza

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Gin Jem Trakl Iza Dina

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Pietu Curry

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.

Vilda

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .

8a SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

 

Visar enstaka hotbeteende.

Jem Pietu Vilda Curry

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Gin Trakl Dina

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Iza

Visar hotbeteende och flera attacker.

8b SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökens då och då.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

 

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott

Gin Jem Pietu Trakl Vilda Iza Dina

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

Curry

8c SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Vilda

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Jem Pietu Trakl Iza Curry

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

Gin Dina

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Pietu (ej i tid) Dina

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Gin Jem Trakl Curry

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Iza

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till fig. utan hjälp.

Vilda

8E SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.

Pietu (ej i tid)

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Trakl Vilda Iza Curry

Tar själv kontakt med figuranten.

Gin Jem Dina

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9a LEK 2 Leklust

Lekr ej.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

Startar snabbt, leker aktivt.

Gin Jem Pietu Trakl Vilda Iza Curry Dina

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

9b LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Dina

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Vilda Iza

Griper direkt med hela munnen.

Gin Jem Pietu Trakl

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Curry

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Gin Jem Trakl Vilda Curry

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Iza Dina

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

Pietu