Hem Om oss Mina hundar Valpar Kullar Fakta Aktiviteter Blogg Länkar Gästbok

Kennelfakta

Här redovisar jag ALLT från min uppfödning. Jag inte bara tror på öppenhet och ärlighet, utan redovisar också öppet för att förbättra avelsarbetet i rasen och visar upp hur min uppfödning ser ut för alla intresserade. Är du uppfödare och finner denna sida intressant så hoppas jag att Du också redovisar ditt avelsarbete.

Kull Födda Antal (hanar+tikar) Döfödda
1 2008-09-13 8 (5+3) +1 st tik
2 2010-02-14 11 (8+3) -
3 2011-08-08 8 (5+3) -
4 2012-12-17 5(3+2) -
5 2015-01-10 7 (3+4) -
6 2015-11-29 7(3+4) -
7 2016-10-20 3(2+1) +1st hane


Bruks

Spår Appell GK Appell Uppfl Lägre Gk Lägre uppfl Högre gk Högre uppfl Elit
gk
Elit certp Elit
cert
Elit
cert
Bruks
Champion
Sugarwind's a True Friend

SphIII

   

SE SPCH SM-4a2017

ugarwind's Berried Treasure

 

SphIII

   

Sugarwind's A Working Soldier

SPHII

   

Sugarwind's Chunky Monkey

SPHII

   

Sugarwind's A Wild Thing

SPHII

   

Sugarwind's Cupido

SPHII

   

Sugarwind's Jamaican Me Crazy        

SPHII

           
Sugarwind's Yedida

SPHII

   

Sugarwind's A Little Bit More    

SPHI

               
Sugarwind's Milk and Cookies

SPHI

   

Sugarwind's Rossignol    

SPHI

               
Sugarwind's A Great Warrior

SPHI

   

Sugarwind's Tristan

SPHI

   

Sugarwind's Salomon    

SPHI

               
Sugarwind's Berry Extraordinary    

SPHI

               
Sugarwind's Jewel    

SPHI

               
Sugarwind's Eros                      
Sugarwind's Antheia                      
Sugarwind's Neopolitan Dynamite                      
Sugarwind's Romeo                      
Sugarwind's A Little Wannabe                      
Sugarwind's Cherokee                      
Sugarwind's Diamond                      
Sök Appell GK Appell Uppfl Lägre Gk Lägre uppfl Högre gk Högre uppfl Elit
gk
Elit
certp
Elit
cert
Elit
cert
Bruks
Champion
Sugarwind's A True Friend

SÖKHIII

    SE SÖCH
Sugarwind's Berried Treasure

SökhIII

     
Sugarwind's A Great Warrior

SÖKHII

     
Sugarwind's A Working Soldier

SÖKHII

     
Sugarwind's Cupido

SÖKHII

     
Sugarwind's Rossingol

SÖKHI

     
Rapport Appell GK Appell Uppfl Lägre Gk Lägre uppfl Högre gk Högre uppfl Elit
gk
Elit
certp
Elit
cert
Elit
cert
Bruks
Champion
Sugarwind's Black Diamond

RPHI

         
Sugarwind's Jewel

         
Skydd Appell GK Appell Uppfl Lägre Gk Lägre uppfl Högre gk Högre uppfl Elit
gk
Elit
certp
Elit
cert
Elit
cert
Bruks
Champion
Sugarwind's Black Diamond

SkhI

         

 

Nordic Style

Spår

Sugarwind's A True Friend

Tjänstehundscertifikat

Inträdesprov patrullhund

Sugarwind's Elan

Bevakningshund Försvarsmakten

Sugarwind's A True Friend
Sugarwind's A Wild Thing

Räddningshund - inträdesprovet

Sugarwind's Rossignol

Godkänt Delprov 1

Sugarwind's A Great Warrior
Sugarwind's A True Friend

Uthållighetsprov (UHP)

Sugarwund's Berried Treasure
Sugarwind's Berry Extraordinary


Lydnad

Lydnad 1 / Startkl 2 / kl1 3 / kl2 1:a
Elit / Kl3
1:a
Elit/Kl3
Lydnads
Champion
Sugarwind's a True Friend LP LP LP    

SE LCH

Sugarwind's A Great Warrior

LP

LP

LP

SE LCH

Sugarwind's A Working Soldier

SE LCH

Sugarwind's Milk and Cookies LP LP      

SE LCH

Sugarwind's A Little Bit More     LP

Sugarwind's A Wild Thing

Sugarwind's Rossignol

 

Sugarwind's Yedida

 

LP

Sugarwind's Tristan LP

LP

Sugarwind's Cupido lp LP        
Sugarwind's Berried Treasure LP

LP

Sugarwind's Jamaican Me Crazy            
Sugarwind's Amor            
Sugarwind's Black Diamond            
Sugarwind's Eros            
Sugarwind's Jewel LP          
Sugarwind's Comanche Princess LP LD        
Sugarwind's Berry Extraordinary

LP

Sugarwind's A Secret Wepond LP          
Sugarwind's Salomon LP          
Sugarwind's Antheia LP          
Sugarwind's Erilo LP          
Sugarwind's Elan            
Sugarwind's Philo            
Sugarwind's Dreamcatcher            
Sugarwind's Neopolitan Dynamite            
Sugarwind's Diamond            


Vallning

Vallning Får Nöt
Sugarwind's A Great Warrior

Godkänt vallhundsprov
2:a pris 74p IK 1

Godkänt vallhundsprov

Sugarwind's Yedida  

Godkänt vallhundsprov

Sugarwind's A Wild Thing

Godkänt vallhundsprov

 
Sugarwind's Black Diamond

Godkänt vallhundsprov

 
ASCA Herding Trial Sheep Cattle Ducks WTCH Post advance cattle Post advance sheep
Sugarwind's A Great Warrior ATD ATD ATD

WTCH

1 leg PATDc

PATDs

Sugarwind's a True Friend STD          
Sugarwind's Yedida ATD

STD open leg

ATD

   

1 leg PATDs

Sugarwind's A Wild Thing ATD  

STD

     
Sugarwind's Black Diamond ATD started leg

ATD

     

Viltspårschampionat

SE VCH N VCH Sugarwind's Neopolitan Dynamite
SE VCH Sugarwind's Comanche Princess
SE VCH Sugarwind's Diamond

Nosework

Nosework Klass 1 Eukalyptus Klass 2
Doftprov         Doftprov        
Sugarwind's A Great Warrior                    
Sugarwind's a True Friend                    
Sugarwind's Extrem                    
Sugarwind's Rossignol                    
Sugarwind's Neopolitan D.                    
Sugarwind's Cherokee                    
Sugarwind's Amor                    
Sugarwind's Diamond                    
Sugarwind's Elan                    
                     

 


Agility

Agility Agilityklass Hoppklass Champion
Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 1 Klass 2 Klass 3 AgCH HoCH
Sugarwind's A Little Wannabe                
Sugarwind's A Great Warrior                
Sugarwind's a True Friend                
Sugarwind's A Real Legend                
Sugarwind's Black Diamond      

AgHD 1

       
Sugarwind's Amor                
Sugarwind's Red Velvet Cake                
Sugarwind's Philo                
Sugarwind's Rossignol                
Sugarwind's Dreamcatcher                


Rallylydnad

Rallylydnad Nybörjar Fortsättning Avancerad Mästar
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Sugarwind's A Great Warrior   100p RLD N     RLD F     RLD A 100p 100p RLD M CHAMPION!
Rasmästare 2016, 12a SM 2016
Sugarwind's Dreamcatcher   100p RLD N     RLD F     RLD A     RLD M CHAMPION
Sugarwind's Tristan 100p   RLD N     RLD F     RLD A 100p   RLD M
Sugarwind's Comanche Princess     RLD N   100p RLD F     RLD A      
Sugarwind's A Little Bit More     RLD N     RLD F     RLD A      
Sugarwind's Yedida     100p     RLD F            
Sugarwind's Romeo   100p RLD N     RLD F            
Sugarwind's Berried Treasure 100p         RLD F            
Sugarwind's Rossingol     RLD N     RLD F            
Sugarwind's Diamond     RLD N                  
Sugarwind's Berry Extraordinary   100p RLD N                  
Sugarwind's Amor     RLD N                  
Sugarwind's Jewel     RLD N                  
Sugarwind's Spotted Tail     RLD N                  
Sugarwind's Salomon                        
Sugarwind's Neopolitan Dynamite                        

 

Utställning

Utställning Good Very good Excellent CK Champion
Sugarwind's a True Friend      

Sugarwind's A Great Warrior      

Reserv CERT

Sugarwind's Cupido      

Sugarwind's Yedida      

Cert

 
Sugarwind's Rossingnol      

Sugarwind's A Wild Thing      

Sugarwind's A Secret Wepond      

Sugarwind's A Working Soldier          
Sugarwind's A Little Bit More      

Sugarwind's Milk and Cookies          
Sugarwind's Neopolitan Dynamite

Sugarwind's A Real Legend          
Sugarwind's Philo          
Sugarwind's Tristan          
Sugarwind's Berry Extraordinary      
Sugarwind's Chunky Monkey          
Sugarwind's Berried Treasure          
Sugarwind's Dreamcatcher          
Sugarwind's Black Diamond          
Sugarwind's Diamond          


Mentalbeskrivning

Sugarwind's Mentalbeskrivnings protokoll över 26/27 sugarwind's hundar i jämförelse med rasens medelvärde och idealprofilen (april 2013)

Kod Beskrivning Resultat Medel Avvikelse Idealprofil
1a Kontakt hälsning 3,9 3,9

0

Ideal 4,Gk 3

1b Kontakt samarb. 3,7 3,5

0,2

Ideal 4, Gk 3

1c Kontakt hantering 3,2 3,3

- 0,1

Ideal 4, Gk 3

2a Lek 1 leklust 4,3 3,8

0,5

Ideal 4, gk 3 5

2b Lek 1 gripande 3,8 3,4

0,4

Ideal 4, gk 5

2c Lek 1 grip/dragk 3,7 2,9

0,8

Ideal 4, gk 5

3a2 Förföljande 3,2 2,8

0,4

Ideal 4, gk 3

3b2 Gripande 2,1 2,2

-0,1

Ideal 5, gk 4

4 Aktivitet 3,1 3,2

-0,1

Ideal 2, gk 3

5a Avst.lek intresse 3,0 2,9

0,1

Ideal 3, gk 4

5b Avst.lek hot/aggr 1,4 1,6

- 0,2

Ideal 1, gk 2

5c Avst.lek nyfiken 3,2 2,6

0,6

Ideal 5, gk 4

5d Avst.lek leklust 3,8 2,5

1,3

Ideal 5, gk 4

5e Avst.lek samarb. 3,1 2,2

0,9

Ideal 4, gk 3 5

6a Överr. rädsla 3,0 3,0

0

Ideal 1, gk 2 3

6b Överr. hot/agg 1,5 1,9

- 0,4

Ideal 1, gk 2 3

6c Överr. nyfikenhet 3,2 2,7

0,5

Ideal 5, gk 4

6d Överr. kv. rädsla 1,7 1,9

-0,2

Ideal 1, gk 2

6e Överr. kv. intr. 2,0 1,8

0,2

Ideal 1, gk 2

7a Ljud rädsla 2,7 2,7

0

Ideal 1, gk 2 3

7b Ljud nyfikenhet 4,6 3,7

0,9

Ideal 5, gk 4

7c Ljud kv. rädsla 1,2 1,4

-0,2

Ideal,1, gk 2

7d Ljud kv. intresse 1,7 1,6

0.1

Ideal 1, gk 2

8a Spöken hot/agg 2,4 2,7

-0,3

Ideal 2, gk 1 3

8b Spöken kontroll 3,8 3,9

- 0.1

Ideal 5, gk 4

8c Spöken rädsla 3,3 3,2

0,1

Ideal 1, gk 2 3

8d Spöken nyfikenhet 3,0 2,6

0.4

Ideal 5, gk 4

8e Spöken kontakt 3,6 3,3

0,3

Ideal 4, gk 3

9a Lek 2 leklust 4,3 3,6

0,7

Ideal 4, gk 3 5

9b Lek 2 gripande 3,7 3,1

0,6

Ideal 4, gk 5

10 Skott 1,5 2,1

-0,6

Ideal 1, gk 2

 

Kull 1

8 av 8 har genomfört MH

Kull 2

11/11 har genomfört MH

Kull 3

8/8 har genomfört MH. (1 har genomfört MH i Finland (ingår ej i diagrammen)

Kull 4

5/5 har genomfört MH

Kull 5

7/7 har genomfört MH, 16 månader gamla

Kull 6

6/7 (tyvärr har både föräldrarna tidigare avkommor med MH så de kan inte få diagrAM FRÅN avelsdata som tidigare kullar)

 


Mentaltest

KORNING Mentaltest Extriörbeskrivning KORAD
Ej gk GK Ej Gk GK
Sugarwind's A Great Warrior   458p     KORAD
Sugarwind's A Working Soldier   456p     KORAD
Sugarwind's A Wild Thing   447p  

KORAD
>Sugarwind's A True Friend   424p

KORAD
Sugarwind's A Little Bit More          
Sugarwind's A Real Legend

284p

       
Sugarwind's Tristan  

358p

 

 

KORAD
Sugarwind's Romeo  

386p

 

 

KORAD

Sugarwind's Yedida  

427p

 

 

KORAD

Sugarwind's Eros  

396p

   

KORAD

Sugarwind's Amor  

471p

     
Sugarwind's Berry Extraordinary  

393p

   

KORAD

Sugarwind's Berried Treasure  

511p

   

KORAD

Sugarwind's Milk And Cookies  

385p

   

KORAD

Sugarwind's Black Diamond  

512p

   

KORAD

Sugarwind's Jamaican Me Crazy  

453p

   

KORAD

Sugarwind's Rossingnol  

530p

   

KORAD

Sugarwind's Salomon  

378p

   

KORAD

Sugarwind's Extrem

242p

       
Sugarwind's Blingbling  

515p

     

 

HD röntgen

HD

A/A

A/B

B/B

C/B

C/C

C/D

D/D

E/E

Kull 1

5

2

1

Kull 2

2

6

1

1

1

Kull 3

6

1

           

Kull 4

3

1

Kull 5

4

 

2

         
Kull 6

2

 

2

         


ED Röntgen

ED

0

1/0

1/1

2

3

Kull 1

8

Kull 2

8

3

Kull 3

6

1

Kull 4

4

 

   

FCP

Kull 5

6

       
Kull 6

4

       


Ögonlysning

Ögonlysta 7-8 veckor: 42/42 UA.

Öga

UA Valp

UA vuxen

 

Kull 1

8

4

 

Kull 2

11

 

Kull 3

8

3

Kull 4

5

1

 

Kull 5

7

Kull 6

-

   

Kull 7

3

   

DNA test

Grönt - Kullen fri via föräldrar

Gult - En av föräldrarna testad fri (det kan ev finnas bärare i kullen)

Rosa - En av föräldrarna är bärare (det finns bärare i kullen)

STATUS

HSF4 prcd-PRA CEA/CH MDR1 CMR DM  

Kull 1

Fri   Fri A Great W fri, A Wild T Fri.      

Kull 2

Fri Samtliga Bärare Philo Fri Yedida +/- Philo +/+      

Kull 3

Fri Berried Treasure Fri Berried Treasure Fri   Berried Treasure -Fri. Berried Treasure -Fri.  
Kull 4 Fri Black Diamond Fri Black Diamond bärare Fri Black Diamond -Fri Black Diamond -Fri  
Kull 5 Fri Fri Fri     Fri  
Kull 6         Fri Fri  
Kull 7 Fri Fri   Fri Fri    

 

Bettfel/Tandförluster

Kull 1: Sugarwind's A Real Legend saknar en P1 i överkäken
Kull 4: Sugarwind's Salomon saknar en P4 höger nedre käken. Sugarwind's Black Diamond dubbel P1 överkäke
Kull 5: Sugarwind's Jewel, dubbel P1 överkäke och underkäke
Kull 6:


Övrigt

Sugarwind's Amor (kull 2), kryptochid


Sjukdomar

Sugarwind's Romeo har diagnoserats med en elakartad tumör i nosen, 6 år gammal, avlivad.

Sugarwind's Chunky Monkey (kull3)har utretts med I.B.S. pga foderallergi. Då han hade dålig mage under en period. Fungerar just nu bra på specialfoder.

Sugarwind's Antheia (kull 2) avlivades 2 år 5 månader gammal pga av smärta någonstans i nacke, hals, huvud och eller ryggen på CT röntgen hittades förändringar /skada/muskelinflammation mellan några kotor.

 

I övrigt inga kända sjukdomar,eller allergier.